Tips

Månadens språktips

Skillnaden mellan fram emot och framemot

Exempel 1
Jag ser fram emot att läsa fler artiklar här.

Fram emot i betydelsen känna förväntan inför någonting skrivs alltså i två ord.


Exempel 2
Det blir bättre framemot våren.

Framemot som ”i riktning mot” skrivs i ett ord.

Anne Manner,
som ofta stöter på sammanblandning när hon språkgranskar bokmanus.