Eldsjäl

 • Brinner för litteraturen

  50 författare, 30 utställare, program i tre dagar för barn, ungdomar och vuxna.
  Och bakom allt detta en person som kläckt idén och som stått för det allra mesta arbetet för att verkställa det hela: Förläggaren och bokhandlaren, många fristående bokutgivares och förlags ovärderliga hjälp, Anna-Lena Palomäki.

  Anna-Lena Palomäki tilldelades nyligen årets Mikael Lybeck-pris. ”Hennes engagemang och passion föder ständigt nya idéer” är en del av motiveringarna.

  Text: Anne Manner

  Foton: Anne Manner

  Några veckor har gått sedan Österbottens bokmässa fyllde Academill i Vasa med böcker, tidskrifter, författare, utgivare och litteraturintresserade. En dag var ägnad åt barn och unga, de två övriga stod dörrarna öppna för alla litteraturintresserade.

  Som den eldsjäl Anna-Lena Palomäki är, talar hon hellre om det arbete hon gör än om sig själv. Det betyder alltså Gros bokhandel, bokförlaget Scriptum, Boklund publishing, Boklund och bokmässor. Ja, och så Bokens Hus, där just nu ett antikvariat är under uppbyggnad.

  Vad är vad?

  Bokens Hus är samlingsnamnet för förlagsverksamhet, båda förlagen och för samlingsutrymmet som nu blir ett antikvariat och ett litterärt rum. Det har funnits sen start och det fortsätter vi utveckla.

  Gros bokhandel är en fysisk bokhandel i Vasa. Boklund är den digitala försäljningskanal som olika bokutgivare kan skriva avtal med, och få ovärderlig hjälp med allt från att sända recensionsexemplar och marknadsföring till praktisk försäljning.

  – Jag såg behovet och eftersom ingen nappade på att verkställa så gjorde jag det själv.

  Detsamma gäller för mycket av den verksamhet Palomäki bedriver. Boklund publishing till exempel, som fångar upp fristående utgivare som behöver hjälp med någonting i den omfattande process som bokutgivning innebär: lektörstjänster, språkgranskare, layout och bildbehandling, tryckerikontakter.

  Sluta hymla

  Andelen fristående utgivare har ökat markant.

  – Vi måste sluta hymla. De flesta författare börjar skriva för att de brinner för skrivandet. De traditionella förlagen stramar åt, etablerade författare kämpar för att hålla sig kvar, hybridförlagen har skapat sig en plats.

  Traditionella förlag står för kostnaderna för utgivning och författaren får royalty. Hybridförlag fungerar lite olika. Antingen står de för en del av kostnaderna eller också betalar författaren allt, och eventuell försäljningsinkomst delas enligt det som avtalen säger.

  Många ser utgivning i egen regi som ett gott alternativ. Författaren finansierar hela utgivningen men behåller också intäkterna, minskade med försäljningsprovision. Och det är här tillgången på tjänster behövs.

  – Den ekonomiska realiteten ska vi inte glömma. En författare kanske får ett stipendium som täcker levnadskostnader under en viss tid av författarskap, men då kostnader för utgivning blir aktuella så är pengarna slut.

  Författarens yrke ger ytterst sällan försörjning. Det är klokt att bekanta sig med realiteten, med olika tjänster och vad allt kostar, i ett tidigt skede.

  Frågan varför uppbyggnaden av nya projekt avlöser varandra får ett enkelt svar:
  – Hjärnan jobbar hela tiden medan jag utför olika arbeten. Då jag ser ett behov och ingen annan nappar, så sätter jag i gång. Jag vill göra olika saker, och jag brinner för litteraturen.