Tips

Så får du torr björkved

Martin Häggman i Jakobstad är något av en guru inom ämnet vedeldning. Genom laborationer har han kommit fram till när det är bäst att avverka björk:
I juli och augusti är växande björk som torrast. Den innehåller då 43 % vatten, mot 55 % i maj.
– Det är bäst att fälla björk första veckan i augusti. Sen får den ligga okvistad tre veckor. Då har kvistarna sugit upp så mycket vatten att fukthalten är 33 %.
Såga, klyv och stapla på hösten, lagra under tak och vänta ett år innan du börjar elda. Då är fukthalten nere i 13 %.

Källa: Vedelda rätt! Ingen rök utan eld men nog eld utan rök, Martin Häggman, 2007.

Text och foto: Anne Manner