Huvudtema

Lärare utsatte syskon för mobbning


Specialläraren startade en systematisk mobbning av en familjs tre barn. Hon lyckades värva rektor, klasslärare, utbildningschef, polis och skolelever. Lärarna ställde diagnoser som inga proffs har kunnat bekräfta.

Allt började med att familjens äldsta dotter deltog i vanligt prat med klasskamraterna. Det visade sig att flickan hade nära släktingar som hade spännande arbeten och var framgångsrika ute i ”stora världen”. Läraren fick för sig att flickan fantiserat ihop allting och skickade henne till psykolog för utredning.
– Vår dotter var 12 år då hon blev stämplad som lögnare. När läraren fick klart för sig att alltihop var sant, kunde hon inte erkänna sitt fel utan började en systematisk mobbning som hon sen utsatte alla våra tre döttrar för.

Vi låter mamman vara anonym för att skydda familjen. Vi har facit i hand: när fallet uppmärksammades i en regional tidning utsattes familjen för både trakasserier och hot.

Att skicka en elev till skolpsykolog utan att diskutera med föräldrarna är ett brott mot lagen om grundläggande utbildning 31 a §. Så började läraren en mobbning som tog sig allt grövre former.

Flickan hade goda skolframgångar. Trots det placerades hon i en specialklass efter lågstadiet. Också det beslutet fattades över huvudet på föräldrarna och mot flickans uttryckliga vilja. Hon ingick nu i en klass där alla utom hon själv hade specialsvårigheter. När skolan inte lät henne byta till vanlig klass, trots de framgångar hon klart visade, förlorade hon motivationen och struntade fullständigt i skolarbetet.

En av döttrarna fick inte samma skolböcker som klasskamraterna. Bland annat fick hon hålla sig till treans matematikbok, medan klasskamraterna på femman fick lära sig på rätt nivå.

– Mina flickor låg katastrofalt efter i många viktiga ämnen när de gick ut högstadiet. Trots det har de i dag utbildning och bra arbeten. Självklart var de tvungna att jobba mycket hårdare än studiekamraterna för att ta sig fram till examen.
Den kapacitet som krävs för sådana bedrifter är precis vad skolans vuxna under alla år förminskat.

Specialläraren lyckades manipulera andra lärare och även rektorn så fullständigt att flickans systrar ”ärvde” mobbningen. Den äldsta flickan skuldbelade sig själv för det.
– Hon gjorde två självmordsförsök. Hon kände att familjen skulle ha det bättre om hon försvann.
Mamman är tvungen att dra djupt efter andan innan hon fortsätter berätta.

– Självkänslan hos alla tre är allvarligt skadad. Även om omgivningen lyfter på hatten av beundran över hur alla tre kämpat sig fram till examina, ser de tre sig själva som sämre än alla andra.


– När en av flickorna skulle börja skolan sa specialläraren helt öppet på ett möte att om vi inte går med på att placera flickan i specialklass, utan propsar på att hon ska gå i vanlig klass, ska läraren personligen se till att vår dotter inte får minsta lilla stöd.

Ingen av de andra vuxna från skolans sida reagerade på lärarens hot, men hon fick trots allt inte sin vilja genom. Flickan började i vanlig klass. Det kunde läraren inte smälta. Medan de andra barnen på ettan fick diktamen med enstaka enkla ord, fick speciallärarens nya hackkyckling en diktamen som användes för sjätteklassare.

Anne Manner