Tips

Skada på björk

Vi fick en fråga angående flera meter långa sprickor i björkstammar.

I det här fallet gällde frågan en björk som står i en trädgård. Samma skada förekommer även i skogen.

Text: Anne Manner

Foto: privat

Det här är en så kallad frostspricka. Den beror på temperaturväxlingar och på att kärnveden och splintveden inte krymper på samma sätt. Den fotograferade björken är utsatt för morgonsol, vilket är en riskfaktor.

Glesa björkbestånd och speciellt träd som växer intill åker eller kalyta riskerar att spricka. På sommaren försöker björken reparera skadan genom att övervalla sprickan, men samma problem återkommer nästa vinter eller vårvinter.

Björken dör inte av sprickan, men tyvärr gör skadan att rötsvampar kommer åt att angripa trädet. Röta förkortar alltid trädets liv. I ekonomiskogsbruket betyder sprickor att virket oftast inte klara kvalitetskraven för stock.

Inom ekonomiskogsbruket är det alltså klokt att låta träd av sämre kvalitet ”ta smällen” genom att lämna kvar sådana i skogsbryn. Dessutom är alltför hårda gallringar inte att rekommendera.

I trädgården gäller samma råd som annars: ge akt på hur träd som står nära byggnader eller annat de kan skada mår.