Tips

Gallringstips

Text: Anne Manner

Foto: Anne Manner

Många självverksamma skogsägare är osäkra på hur tätt de bör lämna stammarna i en gallring. Det finns tabeller och rekommenderat antal stammar per hektar, beroende på bördighet. Men praktiken kan vara så annorlunda. Ett bestånd som stått orört alltför länge innebär klena stammar och små kronor. Ska man följa tabellerna rekommendationer? Behöver man ha reservstammar ifall stormen eller snön medför skador i beståndet, som är försvagat på grund av eftersatt skötsel? Självverksamma skogsägare har en tendens att vara alldeles för försiktiga. Visst ska alla vara måna om skogen, men måtta med allt! En alltför försiktig gallring hjälper inte de kvarlämnade träden.

Någon helgardering mot skador finns inte. Men ett tips är att trädens kronor behöver utrymme att växa till sig. Även om skogen i ögonhöjd kan se gles ut, så kan trädkronorna ha det alldeles för trångt. Se till att det finns mellanrum där!Glesa björkbestånd och speciellt träd som växer intill åker eller kalyta riskerar att spricka. På sommaren försöker björken reparera skadan genom att övervalla sprickan, men samma problem återkommer nästa vinter eller vårvinter.

Vårtbjörkarna på bilden har tagit sig hyfsat bra efter en gallring som utfördes för några år sedan. I bästa fall kommer granen upp på naturlig väg under björken. Bördigheten är åtminstone tillräcklig.Språktips

Text: Anne Manner

Vet du vad en tautologi är?
Först ett exempel jag i egenskap av språkgranskare retar upp mig över: ”orsaken till varför”.

Lika illa är formuleringarna ”skälet beror på” eller ”orsaken har som skäl”.

En tautologi betyder en onödig upprepning. Orsaken, beror på och varför anger samma sak. Undvik sådana formuleringar!

Skriv så här i stället:

Orsaken till att hon valde yrket är…
Skälet till att hon valde yrket är..
Varför hon valde yrket…

Det lönar sig för alla som skriver att besöka mediesprak.fi

Varför hon valde yrket…

Just det: lönar sig. Inte löns!