Kultur

Företagskulturer

Mellan Sverige och Finland har vi stora skillnader i företagskulturer. Därav är det mycket intressant för oss som jobbar över gränserna med oilka ärenden, allt från marknadsföring till skattefrågor.