Skogen som livsstil

Skogen som livsstil
av Anne Manner och Magnus Crawford
ISBN 978-952-69840-0-1
Pris: 32,50
Skogen som livsstil är levande historia berättad av människor som arbetat och arbetar i skogen. Vi får ta del av hur det var att arbeta med bågsåg och första motorsågen, hur det var att transportera virke med häst och med första skogstraktorn. Vi får en inblick i planteringsarbete förr och nu, samt hur dagens maskinförare arbetar.
Personliga berättelser om skogens betydelse för både överlevnad och sinnesro visar hur viktig skogen är för oss alla, på en mängd olika sätt. Korta faktatexter förklarar sådant som kommer fram i berättelserna.
Beställ genom att sända namn, adress och telefonnummer per mejl till anne(at)existens.fi. Du får bekräftelse per mejl att beställningen är mottagen.