Kurser och föreläsningar

Organisationer, företag, föreningar… ja, alla kan boka oss för kurser i skrivande, marknadsföring, projekttänkande, bokutgivning.
Samma gäller våra föreläsningar (se längre ner)
Ibland ordnar vi även kurser och föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Skrivkurser

Konsten att fånga och behålla läsarens intresse
  • på webben (bloggar, some)
  • i debattinlägg
  • i artiklar
  • Kort sagt: i de flesta sammanhang, korta och långa texter för tryck och för webben

Storytelling i praktiken – workshop

För blivande författare
Fakta, debatt, roman eller noveller?

Projekttänkande

Hur får din förening en slant att mångdubblas?

Motorsågskurser för kvinnor

Budskap som når ut

muntlig och skriftlig kommunikation – enligt det du behöver lära dig