Kurser och föreläsningar

Organisationer, företag, föreningar… ja, alla kan boka oss för kurser i skrivande, marknadsföring, projekttänkande, bokutgivning.
Samma gäller våra föreläsningar (se längre ner)
Ibland ordnar vi även kurser och föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Förverkliga din författardröm

Tisdagar kl 19-21 finsk tid, 18-20 svensk tid
15 september –>

En webb-baserad, praktisk skrivkurs i sex delar för dig som vill skriva fiktivt. Efter femte delen får du sända texter för att få personlig respons.

1. 15 sept: Kom i gång. Struktur, innehåll, skapa liv i berättelsen.
2. 22 sept: Skapa karaktärer och miljöer, få dem att leva i berättelsen.
3. 29 sept: ”Show – don´t tell!” Från referat till en värld som läsaren kliver in i och inte vill lämna.
4. 6 okt: Bildberättande i TV och film. Hur du kan använda andra mediers metoder för att utveckla ditt litterära skapande.
5. 13 okt: Bokutgivning från A till Ö. Förlag, hybridförlag, egen utgivning. Arbetsskeden. Stipendier.
6. Personlig respons på texter. Kursen arrangeras av Existens andelslag i samarbete med förlaget Scriptum.

 

Anmälan senast 10 sept. till anne(at)existens.fi. Frågor? Sänd mejl eller ring +358 (0)50 5606639.

Lärare:
Anne Manner, vd för Existens, jobbar bland anant som lektör. Hon har skrivit elva böcker, vunnit en novelltävling och en tävling i kvalitetsjournalistik. Hon har jobbat som frilans för drygt 20 tidningar i fyra länder.

Henrik Thorson är kopplad till förlaget Scriptum och har varit TV-producent, skådespelare och jurist. Han har bland annat jobbat på Svenska yle, med filmutveckling i Sverige och med konstjuridik. Hans bolag Thotal AB verkar i hela Norden men har sin bas i Kuni.

Pris: 235 € (inkl.moms). Även delbetalning.

Kursen hålls som live-sändning. Vi hjälper dig att installera och bekanta dig med plattformen Discord före kursens början. Under kurstillfällena kan du se och höra läraren samt se skärmen. Du kan fråga och tala, och vi kan jobba i grupper. Plattformen gör det möjligt att hålla kontakt med varandra även mellan kurstillfällena. Begränsat deltagarantal.

Skrivkurser

Konsten att fånga och behålla läsarens intresse
  • på webben (bloggar, some)
  • i debattinlägg
  • i artiklar
  • Kort sagt: i de flesta sammanhang, korta och långa texter för tryck och för webben

Storytelling i praktiken – workshop

För blivande författare
Fakta, debatt, roman eller noveller?

Projekttänkande

Hur får din förening en slant att mångdubblas?

Motorsågskurser för kvinnor

Budskap som når ut

muntlig och skriftlig kommunikation – enligt det du behöver lära dig