Hälsa

Utrymme att hyra

Du som erbjuder behandlingar av något slag kan hyra utrymme hos oss, som pop-up eller återkommande aktör. Minimitiden är en halv dag.

Bekanta dig med vår mässa Hälsa och livsglädje, 14.10 kl. 10–15