Hälsa

Klassisk Massage

Laila Setälä fortsätter erbjuda klassisk massage några timmar i veckan.
Du kan boka tid på telefon 040 6511 992, vardagar kl. 8–17.